Dr. Ökrös Tamás Ügyvédi Iroda

Mi is az a fizetési meghagyás?

A pénzkövetelések behajtásának gyors és hatékony eszköze.

Ez egy közjegyző által lefolytatott eljárás, ha valakinek tartoznak, akár néhány héten belül pénzéhez juthat ezzel az eljárással.

A követelés bírósági úton ki kikényszeríthető, de pont az egyszerűsítés miatt jött létre a fizetési meghagyásos eljárás. Ezért kötelező, ha a követelés összege a hárommillió forintot nem haladja meg, pénz fizetésére irányul és lejárt, feltéve, hogy nem tartozik a kizárt esetek közé.

Ami nagyon fontos, hogy mikor nincs helye a fizetési meghagyásos eljárásnak?

Az alábbi esetekben:

2022:

  • a feleknek (a jogosultnak vagy a kötelezettnek) nincs ismert belföldi kézbesítési címe (azaz lakó- vagy tartózkodási helye, illetve székhelye vagy képviselete),
  • a pénzkövetelés a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény alapján létesített jogviszonyból, közalkalmazotti jogviszonyból, rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyból, honvédelmi alkalmazotti jogviszonyból, szolgálati jogviszonyból, közfoglalkoztatási jogviszonyból, a sporttörvény alapján kötött munkaszerződéses jogviszonyból, szakképzési munkaszerződés alapjául szolgáló jogviszonyból, nemzeti felsőoktatási törvény szerinti hallgatói munkaszerződésből eredő jogviszonyból, illetve szociális szövetkezettel és foglalkoztatási szövetkezettel létesített tagi munkavégzési jogviszonyból, a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvényben (a továbbiakban: Kp.) meghatározott közszolgálati vagy közigazgatási szerződéses jogviszonyból ered és az ügy tárgya nem a jogviszony keletkezése, módosulása, megszűnése vagy a jogviszonyból származó kötelezettségeknek a munkavállaló által történt vétkes megszegése miatt alkalmazott jogkövetkezmény, illetve fegyelmi vétség miatt alkalmazott jogkövetkezmény,
  • a követelés összege a 30 millió forintot meghaladja,
  • a követelés zálogjogi jogviszonyból ered,
  • az eljárásban több jogosult vagy több kötelezett szerepel és a főkövetelések között több (nem azonos) követelés szerepel.

Hogyan is néz ki ez az eljárás?

Ügyvédként mindig megnézem a ki nem fizetett számlákat, szerződéseket és megvizsgálom olyan szempontból is, hogy ha az ügy perre megy, akkor várhatóan mi lesz a bíróság álláspontja azzal kapcsolatban.

A fizetési meghagyás beadása az online űrlap kitöltését és elküldését jelenti.

Majd az eljáró közjegyző az előterjesztett kérelem alapján a fizetési meghagyást legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül, az elektronikus úton előterjesztett kérelem alapján pedig 3 munkanapon belül bocsátja ki.

Amennyiben a kötelezett (adós) a jogosult követelését elismeri vagy arra nem nyilatkozik, a fizetési meghagyás a kézhezvételt követő tizenhatodik napon jogerőssé válik. Ha a jogerő ellenére a kötelezett nem fizet, a jogosult végrehajtást kezdeményezhet a fizetési meghagyásban megjelölt összeg tekintetében.

Ha a kötelezett a jogosult követelését nem ismeri el, azaz annak kellő időben (akár részben) ellentmond, az eljárás az ellentmondással érintett részben perré alakul. Ekkor az eljárás kikerül a közjegyző hatásköréből, s mint peres eljárás, a bíróságon folyik tovább. Az ellentmondást az eljáró közjegyzőhöz kell megküldeni a fizetési meghagyás kézhezvételét követő tizenöt napon belül.

Ekkor elindul a bírósági szakasz.

Természetesen az a lehetőség is meg van, ha a közjegyző előtti eljárás során nincs ellentmondás, akkor is végrehajthatóvá válik és kérni kell a végrehajtást.

Ami fontos, hogy az eljárás vagy végrehajtható lesz vagy bíróságra megy.

További bejegyzések

Jogi kérdése van?

Hívjon minket!

Call Now Button