Dr. Ökrös Tamás Ügyvédi Iroda

I. rész szülői felügyeleti jog

Mit is ölel fel a szülői felügyeleti jog?

Már előre tisztázni szükséges, hogy ezen téma kapcsán több tévhit is kering az emberek között.

A közös szülői felügyeleti jog nem azt jelenti, hogy a szülők automatikusan közösen gondoskodnak a gyermekről.

A szülői felügyeleti jog nem azonos a gyermekkel való gondoskodásról, illetve nem azt jelenti, hogy nem kell tartásdíjat fizetni.

Ok, de akkor ez mit is tartalmaz?

A szülői felügyeleti jog a kiskorú gyermek gondozásának, nevelésének, vagyona kezelésének, valamint törvényes képviseletének jogát és kötelességét, továbbá a gyámnevezésnek és a gyámságból való kizárásnak jogát foglalja magában.

Ki az a kiskorú?

Kiskorú az, aki a tizennyolcadik életévét nem töltötte be. A kiskorú a házasságkötéssel nagykorúvá válik.

De mit is kell tudni a szülői felügyeleti jog rendezéséről?

Akár házastársi, akár élettársi kapcsolat megszűnéséről van szó, ha született közös gyermek, előbb utóbb az alábbiakról mindenképpen dönteni kell majd:

  • a szülői felügyelet gyakorlásának módjáról,
  • a kapcsolattartásról és
  • a gyermektartásdíjról.

Ezekben a kérdésében a szülők vagy meg tudnak egymással állapodni vagy bírósághoz fordulhatnak.

A bírósági eljárásban annak igazolása, hogy ki alkalmasabb a gyereknevelésre, pszichológiai, lakhatási, jövedelmi viszonyainak feltárásával, vagy annak tételes levezetése, hogy pontosan milyen kiadások és indokolt szükségletek merülnek fel a gyermek nevelése kapcsán hosszúvá, bonyolulttá és költségessé teszi az eljárást.

Arról nem is beszélve, hogy a bírói eljárás korántsem fog minden problémát megoldani. A főbb kereteket ki tudja jelölni (hol lakjon a gyermek, melyik napokon legyen a láthatás, mekkora összegű legyen a tartásdíj), de a mindennapokban a szülők mégis kénytelenek lesznek rendszeresen együttműködni (a láthatási napon lebetegszik a gyerek vagy a szülőnek jön közbe valami).

Ezt érdemes lenne a szülőknek már az elején tudatosítani magukban, még mielőtt hagyják jobban elmérgesedni a viszonyt kettejük között, hogy a gyerek miatt már nem fogják tudni teljesen kizárni a másikat az életükből.

Ez még akkor is így van, ha csak az egyik szülő lesz teljeskörűen feljogosítva a szülői felügyeleti jogok gyakorlására. Az ugyanis nem jelenti azt, hogy a másik, különélő szülőnek minden joga megszűnne. Ilyenkor a gyermek sorsát érintő lényeges kérdések tekintetében neki is joga lesz részt venni a döntéshozatalban.

Mik is azok a lényeges kérdések?

Például a gyermek nevének meghatározása, megváltoztatása, hosszabb időtartamú vagy letelepedési célú külföldi tartózkodási helyének kijelölése, állampolgárságának megváltoztatása, iskolájának, életpályájának megválasztása.

A következő részben arról lesz szó, hogy miben és hogyan kell megállapodni a békés és gyors különválás érdekében és miért érdemes még vita nélküli közös megegyezés esetén is szakértő ügyvéd segítségét kérni.

A következő részben ezen megállapodásról fogunk írni.

További bejegyzések

Jogi kérdése van?

Hívjon minket!

Call Now Button