Dr. Ökrös Tamás Ügyvédi Iroda

Foglaló az ingatlan adásvételi szerződésben

Az ingatlan adásvételi szerződések fontos eleme az a foglaló, így visszterhes ingatlan átruházás esetén bizonyára találkozunk a szerződésben foglalt alábbi rendelkezéssel:

A foglalót a vételárba be kell számítani, meghiúsulás esetén a teljesítés meghiúsulásáért felelős fél az adott foglalót elveszti, a kapott foglalót kétszeresen köteles visszatéríteni. A foglaló abban az esetben jár vissza, ha az adásvételi szerződés olyan okból szűnik meg, amelyért egyik fél sem vagy mindkét fél felelős.

Az adásvételi előszerződésben vagy szerződésben a felek rögzítik, hogy kötelezettségeik biztosítása érdekében, vevő mekkora összegű foglalót fizet meg az eladó részére, amely összeg természetesen a vételár részét képezi. Ebből adódóan a foglaló egy meghatározott pénzösszeg. A szerződésben minden esetben ki kell tűnnie annak, hogy az adott pénzösszeg foglaló jogcímén került átadásra, amelyhez a törvény a fentiekben írt következményeket rendeli, ellenkező esetben az átadott pénzösszeg előlegnek minősül, amely a szerződés meghiúsulása esetén minden esetben visszajár, így nem biztosít kellő garanciát a szerződő feleknek.

Az adásvételi szerződések során a foglaló olyan funkciót lát el, amely mind az eladó mind pedig a vevő érdekeit védi, elkerülhető vele a felesleges időveszteség az esetleges visszalépések miatt.  Egyrészről az eladó biztonságban érezheti magát afelől, hogy a vevő komolyan gondolja a vásárlást, hiszen komoly keretek közé szorítja a vevőt ha visszalép a vételtől, másrészt a vevő is biztonságban érezheti magát afelől, hogy az eladó nem gondolja meg magát és nem adja el valaki másnak az ingatlanát. Összegezve a foglaló tehát mindkét felet köti a szerzősében vállalt kötelezettségekhez.

Az összeg, amellyel a vevő kifejezi vételi szándékát az eladó felé különböző mértékű lehet, a felek megállapodásától függően. Általánosságban elmondható, hogy az ingatlan vételárárnak a 10%-át szokták a felek foglalóként meghatározni, azonban ennél kisebb, illetőleg nagyobb összeget is kiköthető. Az összeg meghatározásánál figyelemmel kell lenni arra, hogy a bíróság a túlzott mértékű foglalót mérsékelheti.

A foglaló nemcsak a vevői elköteleződést biztosítja, hanem az eladónak is garanciát nyújt a tranzakció sikerére, azonban mindkét félnek gondosan át kell tekintenie az adásvételi szerződést, hogy az minden szükséges részletet tartalmazzon, és a felek tisztában  legyenek a vállalt kötelezettségeikkel amelyeket a foglalóval biztosítanak.

További bejegyzések

Jogi kérdése van?

Hívjon minket!

Call Now Button