Dr. Ökrös Tamás Ügyvédi Iroda

Elővásárlási jog

Az ingatlan adásvételi szerződésekhez kapcsolódó tudnivalók körében jelen blog bejegyzésünkben az elővásárlási joggal foglalkozunk.

Az elővásárlási jog fogalma akkor kerülhet szóba, amikor ingatlan adásvételi szerződés megkötése előtt állunk. Leginkább társasházi ingatlan, valamint közös tulajdonú teremgarázs megvásárlása előtt érdemes körültekintően eljárnunk az elővásárlási jog fogalmát illetően, hiszen előfordulhat, hogy nem tudjuk megvásárolni a kiszemelt ingatlant hiába teszünk rá vételi ajánlatot.

Az esetlegesen fenn álló elővásárlási jogról az ingatlan-nyilvántartásban szereplő adatokból tájékozódhatunk, de a gyakorlat sajnos azt mutatja, hogy az elővásárlási jog nem mindig kerül feltüntetésre az ingatlan tulajdoni lapján, vagy társasházi ingatlan esetében a törzslapon. Az adásvételi szerződés megkötése előtt érdemes az eladótól beszerezni és figyelmesen elolvasni a Társasház Alapító Okiratot. Kiemelten figyeljünk az elővásárlási jog kérdésére osztatlan közös tulajdonú ingatlan megvásárlása esetén is, hiszen a tulajdonostársat a törvény erejénél fogva megilleti a fenti jog.

Amennyiben megállapítottuk, hogy ingatlan vásárlása esetén harmadik személynek elővásárlási joga van, a vételi ajánlatot teljes terjedelmében közölni kell az elővásárlásra jogosulttal, hiszen az elővásárlási jog jogosultjának joga van ahhoz, hogy a vételi ajánlatot teljes terjedelmében megismerje és megvásárolja az adott ingatlant a vételi ajánlatban szereplő azonos feltételekkel. Az elővásárlásra jogosultnak azonban a megküldött vételi ajánlatban foglalat határidőben, a törvény által előírt tartalmi és formai követelmények figyelembevételével kell megtennie nyilatkozatát, ha élni kíván elővásárlási jogával. Amennyiben az elővásárlási jogot élvező a megismert vételi ajánlatot elfogadja, az adásvételi szerződés ugyanazokkal a feltételekkel jön létre az elővásárlásra jogosult és az eladó között. Természetesen az elővásárlásra jogosult lemondó nyilatkozatot is tehet, illetve, ha a megadott határidőben nem érkezik válasz, akkor a válasz hiányára lemondásként tekinthetünk, és akadálymentesen létrejöhet az adásvételi szerződés az eladó és a vevő között. Ha a lemondó nyilatkozat nem érkezik meg, akkor az elővásárlási joggal rendelkező személy elérhetetlenségének tényét kell közölni a Földhivatallal. A lemondó nyilatkozatot az adásvételi szerződéssel együtt szükséges benyújtani az illetékes Földhivatalhoz. Előfordulhat, hogy az elővásárlási jog lemondó nyilatkozat beszerzése rendkívüli nehézséggel jár. Ilyen esetben a szerződő feleknek közösen kell nyilatkozatot tenniük a lemondó nyilatkozat beszerzése folytán fennálló nehézségekről, azonban figyelemmel kell lenni arra, hogy a bírói gyakorlat kifogásolhatja a fenti körülményekre való hivatkozást, arra ösztökélve az eladót, hogy fordítson fáradtságot és időt a lemondó nyilatkozatok beszerzésére.

Elővásárlási jogot szerződés alapján is lehet szerzeni, de ez esetben is körültekintően kell eljárni, az így szerzett jogot az ingatlan-nyilvántartásba be kell jegyeztetni, mert később jóhiszemű szerzővel szemben nem lehet hivatkozni az elővásárlási jog megsértésére.

Ha az elővásárlási jog fogalmával találkozunk, érdemes figyelmesen eljárnunk, kérjük az ingatlanközvetítő vagy ingatlanjogban jártas ügyvéd segítségét, hogy sikeresen, problémamentesen vásárolhassuk meg álmaink otthonát.

További bejegyzések

Jogi kérdése van?

Hívjon minket!

Call Now Button