Dr. Ökrös Tamás Ügyvédi Iroda

Irodánk számos ingatlan-adásvételi szerződés megkötéséhez nyújt jogi segítséget, amelyek kapcsán gyakran teszik fel ügyfeleink a kérdést. Előleg vagy Foglaló?

Korábbi cikkünkben a foglaló fogalmával ismerkedtünk meg bővebben, de az előleg fogalma is szinte mindenki számára ismerős, aki már valaha üzleti vagy pénzügyi tranzakcióba bonyolódott. Pontosan mi is az előleg, és hogyan működik? Ebben a cikkben részletesen bemutatjuk.

Az előleg fizetésével és visszatérítésével kapcsolatos jogviták rendezésére a szerződéses megállapodások és a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadóak Az előleg egy pénzügyi tranzakció során fizetett összeg, amelyet az ügylet végleges teljesítése előtt nyújtanak. Az előleg fizetése egyfajta bizalmi jelzés, amely megerősíti az ügylet komolyságát és a felek elkötelezettségét. Az előleget általában termékek vagy szolgáltatások megvásárlásakor, ingatlanok megvásárlásakor alkalmazzák, egy olyan pénzösszeg, amelyet a vevő a szerződéskötéskor fizet az eladónak a végleges ár egy részleteként. Az előleg a vételár előre kifizetett része, amelyet a végleges teljesítéskor beszámítanak a teljes összegbe.

  1. Visszatéríthetőség: Az előleg esetében a szerződés meghiúsulása esetén az előleg visszatérítendő, míg a foglaló esetében a meghiúsulásért felelős fél szankciókat visel. Ez azt jelenti, hogy a foglaló erősebb jogi védelmet nyújt a szerződés teljesítésére. Ha a szerződés bármely okból meghiúsul, az előleg általában visszajár a vevőnek, kivéve, ha a felek másképp állapodtak meg.
  2. Biztosíték: A foglaló nagyobb biztonságot nyújt az eladó számára, mert ha a vevő visszalép, az eladó megtarthatja a foglalót. Az előleg esetében az eladónak vissza kell fizetnie az előleget, ami kockázatot jelenthet az eladónak. Az előleg fizetése biztosítja az eladót arról, hogy a vevő komolyan gondolja a vásárlást, de nem jár olyan szankciókkal, mint a foglaló.
  3. Kockázat: Az előleget általában akkor alkalmazzák, amikor a szerződés teljesítése viszonylag biztos és a felek közötti bizalom erős, valamint, ha szükség van rugalmasságra a szerződés teljesítése során, és a visszatérítési lehetőség fontos. Az eladó kockázatot vállal, mert az előleg visszatérítendő, ha a vevő visszalép.

 

Az előleg egy fontos pénzügyi eszköz, amely megkönnyíti az üzleti tranzakciók lebonyolítását és bizalmat épít a felek között. Megfelelő alkalmazásával az előleg hozzájárul a gördülékeny és hatékony üzleti tevékenységhez, miközben biztosítékot nyújt mind az eladók, mind a vevők számára, azonban  fontos, hogy a szerződés részleteit a felek alaposan átbeszéljék és írásba foglalják, hogy minden fél tisztában legyen a pénzösszegek fizetésének és visszatérítésének feltételeivel.

További bejegyzések

Jogi kérdése van?

Hívjon minket!

Call Now Button