Dr. Ökrös Tamás Ügyvédi Iroda

A munkavállalóval szembeni pénzkövetelés érvényesítése

Mi történik, ha a munkavállaló tartozik?

Fontos, hogy ilyen módon csak a munkaviszonnyal összefüggő igény érvényesíthető. Hogy mi tartozik pontosan ide? Erre is kitérek a jelen blog végén.

A pénzkövetelés megtérítése iránti igény érvényesítésére a legismertebb megoldás a fizetési meghagyás. Viszont a munkaviszonnyal kapcsolatos esetekben erre nincs mód.

De nem kell pánikba esnünk, mivel a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény ad egy lehetőséget.

A munkáltató a munkavállalóval szemben a munkaviszonnyal összefüggő és a kötelező legkisebb munkabér háromszorosának összegét meg nem haladó igényét fizetési felszólítással is érvényesítheti. A fizetési felszólítást írásba kell foglalni.

Az eljárás előnye, hogy elkerülhető a jelentős perköltség, időhatékony. Persze, ha a közléstől számított 30 napon belül nem fordul bírósághoz a munkavállaló.

Itt fontos kiemelni, hogy ezen könnyen el tud csúszni a munkavállaló, mivel nem tesz elég figyelmet a felszólításra, vagy meg sem nézi a papírokat.

A fizetési felszólítás kizárólag írásban közölhető, illetve abban szerepelnie kell a kötelező tartalmi elemeknek, pl.: a követelés összege, jogcíme, fizetési határidő, jogorvoslat, indoklás.

Ha a munkavállaló a fizetési felszólítást nem támadja meg és az abban foglalt határidőben a megjelölt összeget nem teljesíti, a munkáltató kérheti az illetékes bíróságtól a fizetési felszólítás végrehajtási záradékkal történő ellátását, amihez igazolnia kell, hogy a felszólítást közölte a munkavállalóval, illetve, hogy azt a munkavállaló nem támadta meg és azt, hogy a munkabérből való közvetlen levonásra nem volt lehetőség.

Nagyon fontos, hogy ebben az esetben a bíróság nem vizsgálja, hogy a követelés jogos-e. A fizetési felszólítás végrehajtási záradékkal látja el a bíróság és megküldi a végrehajtói kamarának.

Mit lehet így érvényesíteni:

  • munkavállalói károkozás összegét,
  • munkavállaló jogellenes felmondásából eredően a felmondási időre járó távolléti díj iránti követelése,
  • tanulmányi szerződés megszegéséből eredő igényt,
  • tévesen utalt munkabért.

További bejegyzések

Jogi kérdése van?

Hívjon minket!

Call Now Button